Cellum Secure - трите златни правила за сигурно мобилно плащане

В допълнение към пълната съвместимост с PCI DSS (Стандарт за сигурност на данните при плащания с карти), Cellum следва строга политика за сигурност, за да гарантира че всички клиентски трансакции са достоверни, неприкосновени, неопровержими, тайни и базирани на знание и притежание. Спазването на тези принципи гарантира пълна защита на трансакциите за всеки клиент и партньор на Cellum.

 • Банковата информация на клиентите се изисква само толкова пъти, колкото е абсолютно необходимо

  Например клиентите въвеждат данните на картата си само при регистрация. Това намалява риска от изтичане на данни чрез следене на клавиатурата.

 • Банковата информация никога не се съхранява в пълна форма и винаги е защитена с най-сигурните механизми за криптиране

  Банковите данни на клиентите са криптирани, разделени и съхранявани отчасти на сървъра, отчасти на мобилното устройство, като отделните части се обединяват само от банката. Тъй като отделните части сами по себе си са безполезни, опасността от масова кражба на данни или загуба на телефона става незначителна. Cellum защитава всички данни, които съхранява, като използва 128/256 AES и RSA 1024 протоколи за криптиране, които осигуряват непреодолима сигурност.

 • Всички трансакции са обект на проверка за доказано притежание на мобилен телефон и банкова сметка от страна на клиента

  За да извърши плащане, клиентът трябва да може да потвърди, че притежава използваната банкова сметка и телефон, което означава, че сметката не може да бъде задължена при загуба на мобилния телефон или картата. Същевременно данните на открадната карта не могат да бъдат регистрирани с неизвестен телефон. В резултат на това рискът от измами с кредитни карти се намалява още повече.

 • Cellum Secure

  Нашият стандарт Cellum Secure осигурява съответствие с горепосочените принципи. Продуктите с този надпис винаги предлагат най-високото възможно ниво на сигурност, предоставяно от съвременната технология. Стандартът Cellum Secure излиза извън рамките на сигурността на PCI DSS, като прави транзакциите по-сигурни от традиционните транзакции с банкова карта.


 • PCI DSS

  Стандартът за сигурност на данните на платежни карти е разработен за подобряване сигурността на данните на картодържателите и за насърчаване на масовото възприемане в глобален мащаб на подходящи мерки за сигурност. PCI DSS очертава основните технически и оперативни изисквания за защита на данните на картодържателите. PCI DSS се прилага от всички компании, участващи в обработката на платежни карти – включително търговци, обработчици, притежатели, издатели и доставчици на услуги, както и от всички други лица, които съхраняват, обработват или предават такива данни.

  повече
Затвори
Затвори